Classes

Classes Regulars
Cursets per a Grups
Sessions Privades
Classes Regulars

Sessions evolutives amb una regularitat setmanal ( un o dos cops per setmana) on s’estableixen diferents objectius. Les sessions es construeixen de cara a assolir i reforçar els conceptes apresos durant la setmana anterior i, alhora, augmentar lleugerament el nivell. No s’incorporen conceptes nous fins que els que s’han marcat prèviament no s’han comprès de forma bàsica. Al mateix temps es treballa en igualar al màxim el nivell dels/les alumnes per tal que tothom assoleixi un mateix nivell i el ritme de la classe sigui el més fluïd possible.

Adecuat per a:

Persones que es volen comprometre a un entrenament continuat i volen seguir aprenent i millorant per a la la seva rutina d’entrenament.

Disponible per:

 • Escoles de dansa
 • Escoles de teatre
 • Escoles de música
 • Escoles de circ
 • Extra escolars
 • Grups independents

Cursets per a Grups

En aquestes sessions, de mínim 2 jornades, l’objectiu és crear una experiència intensiva en la qual explorem i treballem sobre un concepte en concret. Estan dirigits tan a prendre contacte amb la matèria com a aprofundir i millorar conceptes. Sempre m’agrada que els tallers siguin un viatge útil i creatiu. Després de cada taller, si és necessari, puc proporcionar el material treballat en forma de dossier o el format que s’acordi.

Adecuat per a:

Persones que volen i poden comprometre’s a realitzar sessions de pràctica de curta i intensa duració. Tant per a gent que descubreix la matèria per primer cop (treure lo de getting quicly involved to it) o gent amb més experiència que li agrada descobrir noves maneres d’explorar conceptes potser ja coneguts.

Disponible per:

 • Escoles de dansa
 • Escoles de teatre
 • Escoles de música
 • Escoles de circ
 • Extra escolars
 • Grups independents

Sessions Privades

Entenc aquestes sessions com a un espai especial per unes necessitats específiques que pugui tenir l’alumne/a. Per aquesta raó faig tot el possible per entendre realment el què cada persona vol aconseguir. Es treballa de forma personalitzada per trobar la millor manera d’assolir els objectius i fer que el procés d’aprenentatge i treball de l’alumne esdevingui un viatge agradable i natural.

Adecuat per a:

Persones que volen treballar al seu propi ritme i necessiten una atenció més personalitzada que la d’una classe de grup. També és un espai idoni per a desenvolupar una idea creativa, en el cas que l’alumne ho desitgi.

Fes Clic a Actualitat per a més informació